Suzhou Kete Medical Equipment Co., Ltd.

Address: Building 8, Dajun Industrial Park,

28 Jujin Road, Taiping Town, Xiangcheng District,

Suzhou City, Jiangsu Province,

P.R. China 215137


Mr.Jason Zhu

Import & Export Manager

Email: zjx@ktmed.com.cn

Tel: +86 512 6673 1636 ext 606

Cell: +86 139 5111 5797

苏州科特自控设备有限公司
商品数量:
75条
特殊荣誉:
  16
  企业身份认证
  季萍
  交易勋章-A级
  交易勋章-A级
  供应等级
  在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
  生产厂家
  江苏 苏州